Buy & Hold-Portföljen Julen 2021

Denna portfölj presenterades i Avsnitt 106 – Buy and Hold 2021 från den 9 december 2021. Portföljen utgör endast en förteckning över bolag som vi tyckte såg intressanta ut utifrån våra förväntningar på bolaget och den aktuella kursen vid tidpunkten. Vi tror att bolagen har potential att göra bra vinster under många år framöver. Troligen släpper vi en ny portfölj inför 2023 där en del bolag bytts ut pga priset ej längre är attraktivt eller att våra förväntningar förändrats. En balanserad värdeportfölj för framtiden var vid tiden för podd-avsnittet följande bolag enligt oss, vad tror ni?

  • AQ Group
  • Bahnhof
  • Enea
  • Ework
  • Inwido
  • Kindred
  • Proact IT
  • Scanfil
  • Softronic
  • VBG