Olas lågkonjunkturtest – Kabe

KABEomsrm
20004065,5%
20015224,9%
20027634,8%
20037426,4%
20049657,6%
200511389,4%
200612298,9%
200714318,4%
200813535,6%
200911456,3%
201014088,7%
201115309,9%
201213019,1%
201312656,7%
201413316,2%
201516896,0%
201620457,8%
201723147,5%

Kabes lägsta rörelsemarginal sedan år 2000 är 4,8%. Detta inträffade år 2002. Då var det lite tuffa tider och således ett bra test för att se hur Kabe presterar i lågkonjunktur. Applicera 4,8% på nuvarande omsättning, ca 2600 MSEK, senaste fyra kvartalen. Då blir EBIT 2600*0,048=124,8 MSEK.

Med 0 i finansnetto och en skatt på 22% blir vinsten efter skatt 124,8*0,78=97,3 MSEK. Dela med antalet aktier i Kabe för att få vinst per aktie (9 miljoner aktier) 97,3/9 = 10,8 i v/a.

10,8 kr/aktie ställt mot dagens aktiekurs, 154 kr, ger ett P/E-tal på 154/10,8 = 14,3. Ingen hög värdering för att vara en ”worst case”-marginal för bolaget. Således har Kabe klarat Olas lågkonjunkturtest med bravur.

Hade det nu stått tex 42 som framräknat p/e-tal istället för 14,3 så hade jag inte tyckt att Kabe hade klarat av Olas lågkonjunkturtest. Då finns det nämligen stor fallhöjd i aktien om vi skulle gå in i en lågkonjunktur.

Lycka till med investeringarna!